คราฟท์เบียร์ ต่างกับ เบียร์สด เบียร์ขวด ที่ขายๆบ้านเรายังไง ??

อัพเดทเมื่อ 02 พฤศจิกายน 2560

เอ้ !!! คราฟท์เบียร์ มันต่างกับ เบียร์สด เบียร์ขวด ที่ขายๆบ้านเรายังไง ?? Craft Beer (คราฟท์เบียร์ ) เรียกง่ายๆ นั้นก็คือ เบียร์ที่ทำโดยใช้ฝีมือ นั่นเอง ต่างกันกับเบียร์ขวดที่ขายในบ้านเราอย่างไรกัน คราฟท์เบียร์นั้นผู้ผลิตไม่ใช่รูปแบบของอุตสาหกรรม แต่เป็นผู้ผลิตขนาดเล็ก

เบียร์คราฟท์ยังมีหลายรูปแบบ เช่น Lager, Ale, Dunken, Weizen ผู้ผลิตจะใส่ส่วนผสมอื่นๆเพื่อให้ได้ รสชาติ กลิ่น สีที่ต่างกันเพื่อสร้างคาแรคเตอร์ของตัวเอง แต่ยังคงวัตถุดิบหลักต้องใช้ส่วนผสมดั้งเดิมในการผลิต ได้แก่ มอล์ ฮอป์ ยีสต์ และ น้ำ