ส่วนผสมเบียร์คราฟท์ มีอะไรบ้าง???

อัพเดทเมื่อ 28 ธันวาคม 2560

เบียร์คราฟท์ยังมีหลายรูปแบบ เช่น Lager, Ale, Dunken, Weizen ผู้ผลิตจะใส่ส่วนผสมอื่นๆเพื่อให้ได้ รสชาติ กลิ่น สีที่ต่างกันเพื่อสร้างคาแรคเตอร์ของตัวเอง แต่ยังคงวัตถุดิบหลักต้องใช้ส่วนผสมดั้งเดิมในการผลิต ได้แก่ มอล์ ฮอป์ ยีสต์ และ น้ำ