นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

ข้อมูลที่ท่านเปิดเผยกับ becraftbeer.com ไม่ว่าจะเป็นชื่อ ที่อยู่ E-mail Address ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้า หรือการชำระเงิน อาจถูกนำไปใช้ในการปรับปรุง และส่งเสริมการให้บริการ การตลาด การพัฒนาบริการของเว็บไซต์นี้ เพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของท่าน นอกจากนี้แล้ว becraftbeer.com ขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของท่านมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ตลอดเวลา

หากมีข้อสงสัยสามารถ Email มาที่ sales@becraftbeer.com

 1. ความปลอดภัยของข้อมูล
  1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซต์ becraftbeer.com ทั้งหมดนั้น ท่านได้ยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของ becraftbeer.com อย่างไรก็ตาม becraftbeer.com รับประกันว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านจะได้รับการรักษาอย่างเป็นความลับและได้ใช้มาตรฐานความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ท่านควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์นี้โดยเคร่งครัด ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(Hack) สูญหายหรือเสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นทั้งหมด
 2. การแก้ไข เปลี่ยนแปลง และลบข้อมูล
  1. ท่านสามารถแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ข้อมูลต่างๆ ในข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ด้วยตนเอง ท่านคือผู้เดียวที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ และท่านคือผู้เดียวที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือลบข้อมูลเหล่านั้นได้ โดยใช้ชื่อผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกและรหัสผ่านของท่านเอง becraftbeer.com ขอแนะนำให้ท่านเก็บข้อมูลชื่อผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกและรหัสผ่านไว้เป็นความลับ becraftbeer.com จะไม่มีการถามรหัสผ่านของท่านไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น และในกรณีที่ท่านใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่น กรุณา logout ก่อนทุกครั้งเมื่อท่านไม่ต้องการใช้บริการต่อไปหรือปิดบราวเซอร์เมื่อท่านเสร็จสิ้นการทำงาน เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ผู้อื่นเข้ามาใช้ข้อมูลของท่านซึ่งอาจจะทำให้ท่านได้รับความเสียหายในภายหลัง ทั้งนี้ ท่านจะต้องรับผิดชอบกับการกระทำต่างๆ ภายใต้ชื่อผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกและรหัสผ่านของท่าน ทาง becraftbeer.com จะไม่รับผิดชอบหากท่านนำผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกและรหัสผ่านของท่านไปให้ผู้อื่น
  2. คุณอาจถอนความยินยอมของคุณเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย และ/หรือขอลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งอยู่ในครอบครองหรือควบคุมของเราได้ โดยการส่งอีเมลไปที่ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ตามที่อยู่อีเมล admin@becraftbeer.com และเราจะดำเนินการพิจารณาคำขอถอนความยินยอมของคุณ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การถอนความยินยอมของคุณอาจทำให้เราไม่สามารถให้บริการแก่คุณต่อไปได้ เราจึงอาจต้องยุติความสัมพันธ์ที่มีอยู่ และ/หรือ สัญญาที่คุณมีกับเรา
 • becraftbeer.com เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน ดังนั้น ข้อมูลของท่านที่ becraftbeer.com ได้รับนั้นโดยหลักการแล้วจะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์นี้เท่านั้น จะไม่มีการอนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลของท่านนอกจากพนักงานผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และเว้นแต่: ได้รับความยินยอมจากท่าน เป็นการจำเป็นที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
 • Our websites and dashboards use cookies. By continuing, you agree to their use. Learn more, including how to control cookies.

  Agree

  ชื่อเข้าใช้ไม่ถูกต้อง

  โปรดตรวจสอบ ชื่อเข้าใช้หรือรหัสผ่าน


  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE @becraftbeer

  ประเภทไฟล์ไม่ถูกต้อง

  รองรับเฉพาะ .JPG, PNG , GIF เท่านั้น โปรดตรวจสอบประเภทไฟล์อีกครั้ง


  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE @becraftbeer

  ประเภทไฟล์ไม่ถูกต้อง

  รองรับเฉพาะ .JPG, PNG , GIF และ PDF เท่านั้น โปรดตรวจสอบประเภทไฟล์อีกครั้ง


  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE @becraftbeer

  ยังไม่ได้อัปโหลดไฟล์

  กรุณาตรวจสอบไฟล์อีกครั้ง


  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE @becraftbeer

  อัปโหลดสำเร็จ

  ดำเนินการตรวจสอบหลักฐาน และดำเนินการต่อไป


  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE @becraftbeer

  กรุณาระบุเลขที่ใบสั่งซื้อ

  Please purchase order number system


  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE @becraftbeer

  รหัสส่วนลดไม่ถูกต้อง

  Promo code is invalid.


  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE @becraftbeer

  คุณได้รับส่วนลด บาท

  You get a baht discount.


  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE @becraftbeer


  รหัสความปลอดภัยไม่ถูกต้อง

  Captcha code is invalid.


  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE @becraftbeer

  ส่่งข้อมูลสำเร็จ

  ทางเรากำลังดำเนินการตรวจสอบข้อมูล และติดต่อกลับหาท่านตามข้อมูลที่แจ้งไว้


  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE @becraftbeer

  บันทึกข้อมูลสำเร็จ

  Successfully saved data


  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE @becraftbeer

  ต้องการลบที่อยู่จัดส่ง ?

  Need to delete the delivery address.


  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE @becraftbeer

  ลบสินค้าในตระกร้าทั้งหมด ?

  Delete all products in Cart


  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE @becraftbeer

  เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า By Order

  1. ต้องดำเนินการสั่งจองสินค้าล่วงหน้า ทางบริษัท Cafe de Flore เป็นเพียงตัวกลางในการสั่งซื้อเท่านั้น
  2. เมื่อลูกค้าทำรายการสั่งซื้อและชำระเงินเต็มจำนวนจะไม่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อหรือเปลี่ยนรุ่นสินค้าได้ทุกกรณี
  3. เมื่อลูกค้าทำรายการสั่งจองสินค้าต้องทำรายการชำระเงินภายใน 24 ซม. (หลังจากที่ได้สอบถามและตกลงยืนยันการสั่งซื้อกับเจ้าหน้าที่ รวมถึงกำหนดวันรอสินค้าและราคา ณ วันที่ตกลงซื้อขายเรียบร้อยแล้ว)
  4. ใช้ระยะเวลารอสินค้า 30-60 วันทำการ หรือ แล้วแต่สินค้าบางประเภท กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนชำระเงิน
  5. บางรายการอาจมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องราคาสินค้าในภายหลังชำระเงิน ตามสถานการณ์ กลไกราคาและตลาด ค่าของเรทเงิน กรุณาสอบถามราคาจากเจ้าหน้าที่ก่อนทำการชำระเงิน
  6. ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน (เคลมปกติเท่านั้น)

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE @becraftbeer

  ข้อตกลง และเงื่อนไข

  ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน นโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งออกใช้บังคับโดยทางเรา และถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับข้อผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว โดยข้อตกลง และเงื่อนไขการชำระเงินนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อคำสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงินที่กระทำโดยท่านและผู้ขายเท่านั้น

  1. ท่านตกลงที่จะชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่สามารถใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้
  2. ท่านยินยอมที่จะไม่ยกเลิกการชำระเงินในภายหลังเว้นเสียแต่ว่า การสั่งซื้อสินค้าระหว่างท่านและผู้ขายไม่เป็นไปตามข้อตกลง ไม่ได้รับการส่งมอบสินค้า หรือสินค้าที่ท่านได้รับมีลักษณะแตกต่างจากรายละเอียดทีท่านได้รับจากผู้ขายอย่างมีนัยยะสำคัญตามแต่วิจารณญาณของผู้ขาย
  3. ท่านรับทราบถึงระเบียบการขอคืนเงินที่ชำระสำเร็จจะกระทำได้ต่อเมื่อผู้ขายยินยอมและเป็นผู้แจ้งความประสงค์ที่จะทำการคืนเงินเท่านั้น
  4. ท่านรับทราบถึงการคืนเงินทั้งหลายให้ทำผ่านกลไลการชำระเงินเดิมและให้แก่บุคคลที่ทำการชำระเงินนั้น
  5. ท่านรับทราบถึงการไม่รับประกันเงินคืนจะเข้าสู่บัญชีของท่านอย่างตรงต่อเวลา การดำเนินการชำอาจจะใช้เวลาและขึ้นกับแต่ละธนาคาร และ/หรือผู้ให้บริการการชำระเงินที่ดำเนินการคืนเงินนั้น

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE @becraftbeer

  ส่งรหัสผ่านไปยังอีเมล์ที่ท่านสมัครไว้

  กรุณาตรวจสอบอีเมล์ของท่าน


  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE @becraftbeer

  เช็คสถานะการจัดส่ง

  คำสั่งซื้อหมายเลข :  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE @becraftbeer

  รหัสติดตามไม่ถูกต้อง

  Invalid tracking code


  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE @becraftbeer

  การจัดส่งสินค้าแบบปกติ

  1. ไม่จำกัดยอดการสั่งซื้อ
  2. จัดส่งทุกพื้นที่ภายในประเทศ
  3. จัดเตรียมสินค้า 1-2 วันทำการ
  4. จัดส่ง วันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  5. ระยะเวลาจัดส่ง 1-3 วันทำการ (ยกเว้นลูกค้าไม่รับโทรศัพท์/ไม่สามารถติดต่อได้ หรือเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น น้ำท่วม เกิดประท้วง รวมถึงเทศกาลต่าง ๆ)

  ตารางคำนวนค่าขนส่ง

  พื้นที่ ยอดสั่งซื้อ/ขวด ค่าจัดส่ง
  ทุกพื้นที่ภายในประเทศ 1-12 150 บาท
  13-24 250 บาท
  25-36 400 บาท
  37-48 500 บาท
  มากกว่า 48 ขวด ติดต่อเจ้าหน้าที่
  ยกเว้นกลุ่มสินค้าพิเศษบางประเภทที่มีขนาด และน้ำหนักเกินกำหนด ระบบจะคำนวณค่าขนส่งให้ท่านโดยอัตโนมัติ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE @becraftbeer

  เงื่อนไขการรับสินค้าที่สำนักงานใหญ่

  Conditions for receiving the product at the head office.

  ดูแผนที่
  1. สามารถรับสินค้าได้ตั่งแต่เวลา 10.00 - 18.00 น.(จันทร์ - เสาร์)
  2. แจ้งชำระเงินภายใน 17.00 น.
  3. รอรับสินค้าหลังจากแจ้งชำระเงินประมาณ 45 นาที

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE @becraftbeer

  เงื่อนไขการรับสินค้าที่สาขาใกล้บ้าน

  Conditions for receiving the products at the nearest branch.

  1. สามารถรับสินค้าได้ตั่งแต่เวลา 10.00 - 18.00 น.(จันทร์ - เสาร์)
  2. แจ้งชำระเงินภายใน 17.00 น.
  3. รอรับสินค้าหลังจากแจ้งชำระเงินประมาณ 45 นาที

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE @becraftbeer